Portal "Slika tržišta rada" je sustav informacija o tržištu rada koji objedinjuje i vizualizira informacije o zaposlenosti, nezaposlenosti i visini plaća u Republici Hrvatskoj.

Prikazi na ovim stranicama temelje se na službenim statistikama objavljenim u publikacijama Državnog zavoda za statistiku (zaposlenost i plaće) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (registrirana nezaposlenost). Prikazane vrijednosti odnose se na administrativno mjerenu zaposlenost i nezaposlenost, temeljem evidencija koje proizlaze iz zakonskih okvira tržišta rada u RH, te kao takve vrijednosti nisu izravno usporedive s podacima, niti su posve konzistentne sa podacima o zaposlenosti i nezaposlenosti dobivenim kroz Anketu o radnoj snazi, koja slijedi metodologiju Međunarodne organizacije rada i služi kao izvor za međunarodne usporedbe. Podatke Ankete o radnoj snazi moguće je pronaći na stranicama Eurostata i Državnog zavoda za statistiku.

"Slika tržišta rada" omogućuje višegodišnji pregled kretanja tržišta rada na nacionalnoj i županijskoj razini, te na razini pojedinih djelatnosti, kao i usporedbu pojedinih zanimanja ili djelatnosti.

Portal je razvijen u sklopu projekta "Usluge HZZ-a klijentima: Unaprjeđenje cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja i ICT podrška" koji je Hrvatski zavod za zapošljavanje proveo u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) "Razvoj ljudskih potencijala". U projektu su sudjelovale brojne institucije, od kojih su u ovoj dionici najveću ulogu imali Hrvatski zavod za zapošljavanje i Državni zavod za statistiku.
Opis Ukupno Žene Razdoblje
Stanovništvo 4.284.889 2.218.554 2011.
Radna snaga 1.377.826 654.991 2017.
Zaposleni 1.365.417 648.041 2017.
Nezaposleni 12.409 6.950 2018.
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća (HRK) 5.478 - 2012.
Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća (HRK) 7.875 - 2012.
Stopa registrirane nezaposlenosti (%) 12,70 14,60 2017.
Ova aplikacija je financirana sredstvima Europske Unije EU logo This application is funded by The European Union

Molimo pričekajte...