Nezaposlenost po zanimanjima -


Legenda

 • 03 - Vojna zanimanja, ostali činovi
 • 11 - Zakonodavci, dužnosnici i direktori
 • 12 - Administrativni i komercijalni direktori
 • 13 - Direktori proizvodnje i specijaliziranih usluga
 • 14 - Direktori u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima
 • 21 - Znanstvenici, inženjeri i stručnjaci
 • 22 - Zdravstveni stručnjaci
 • 23 - Stručnjaci za odgoj i obrazovanje
 • 24 - Stručnjaci za poslovanje i upravljanje
 • 25 - Stručnjaci za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
 • 26 - Pravni stručnjaci, stručnjaci za društvene znanosti i kulturu
 • 31 - Tehničari tehničko-tehnoloških zanimanja
 • 32 - Tehničari i pomoćnici u zdravstvu
 • 33 - Stručni suradnici za poslovanje i upravljanje
 • 34 - Stručni suradnici za pravna pitanja, društvene znanosti, kulturu, šport, umjetnost i srodna zanimanja
 • 35 - Tehničari informacijske i komunikacijske tehnologije te podrške korisnicima
 • 41 - Službenici na općim uredskim poslovima i srodna zanimanja
 • 42 - Službenici za poslovanje sa strankama
 • 43 - Službenici na obračunskim poslovima i na poslovima materijalnih evidencija
 • 44 - Ostali administrativni službenici
 • 51 - Uslužna zanimanja
 • 52 - Trgovačka zanimanja
 • 53 - Djelatnici za zdravstvenu i socijalnu skrb i srodna zanimanja
 • 54 - Djelatnici za zaštitu osoba i imovine
 • 61 - Poljoprivredni radnici orijentirani na tržište
 • 62 - Šumari, ribari i lovci
 • 71 - Građevinari i srodna zanimanja, osim električara
 • 72 - Tokari, kovinotokari, strojarski mehaničari i srodna zanimanja
 • 73 - Zanatski radnici, tiskari
 • 74 - Elektromehaničari i monteri, mehaničari i serviseri elektronike
 • 75 - Prerađivači hrane, drva, proizvođači odjeće i ostala obrtnička i srodna zanimanja
 • 81 - Rukovatelji postrojenjima i strojevima
 • 82 - Sastavljači
 • 83 - Vozači, strojovođe prijevoznih sredstava i pokretnih strojeva
 • 91 - Čistači, perači kućne pomoćnice i srodna zanimanja
 • 92 - Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja
 • 93 - Jednostavna zanimanja u rudarstvu, građevinarstvu, proizvodnji i prometu
 • 94 - Pomagači u pripremi hrane
 • 95 - Ulični prodavači i srodna uslužna zanimanja
 • 96 - Čistači ulica i srodna zanimanja
Izvor podataka: HZZ - Statistika on-line
Napomena: Godišnji prosjek; podaci se odnose na prioritetna zanimanja utvrđena u postupku posredovanja
Ova aplikacija je financirana sredstvima Europske Unije EU logo This application is funded by The European Union

Molimo pričekajte...