Unemployment by occupations -


Legenda

 • 03 - Vojna zanimanja, ostali činovi
 • 11 - Zakonodavci/zakonodavke, dužnosnici/dužnosnice i direktori/direktorice
 • 12 - Administrativni i komercijalni direktori/administrativne i komercijalne direktorice
 • 13 - Direktori/direktorice proizvodnje i specijaliziranih usluga
 • 14 - Direktori/direktorice u turizmu, ugostiteljstvu, trgovini na malo i drugim uslužnim djelatnostima
 • 21 - Znanstvenici/znanstvenice,, inženjeri/inženjerke i stručnjaci/stručnjakinje
 • 22 - Zdravstveni stručnjaci/zdravstvene stručnjakinje
 • 23 - Stručnjaci/stručnjakinje za odgoj i obrazovanje
 • 24 - Stručnjaci/stručnjakinje za poslovanje i upravljanje
 • 25 - Stručnjaci/stručnjakinje za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju
 • 26 - Pravni stručnjaci/pravne stručnjakinje, stručnjaci/stručnjakinje za društvene znanosti i kulturu
 • 31 - Tehničari/tehničarke tehničko-tehnoloških zanimanja
 • 32 - Tehničari/tehničarke i pomoćnici/pomoćnice u zdravstvu
 • 33 - Stručni suradnici/stručne suradnice za poslovanje i upravljanje
 • 34 - Stručni suradnici/stručne suradnice za pravna pitanja, društvene znanosti, kulturu, šport, umjetnost i srodna zanimanja
 • 35 - Tehničari/tehničarke informacijske i komunikacijske tehnologije te podrške korisnicima
 • 41 - Službenici/službenice na općim uredskim poslovima i srodna zanimanja
 • 42 - Službenici/službenice za poslovanje sa strankama
 • 43 - Službenici/službenice na obračunskim poslovima i na poslovima materijalnih evidencija
 • 44 - Ostali administrativni službenici/ostale administrativne službenice
 • 51 - Uslužna zanimanja
 • 52 - Trgovačka zanimanja
 • 53 - Djelatnici/djelatnice za zdravstvenu i socijalnu skrb i srodna zanimanja
 • 54 - Djelatnici/djelatnice za zaštitu osoba i imovine
 • 61 - Poljoprivredni radnici/poljoprivredne radnice orijentirane na tržište
 • 62 - Šumari/šumarke, ribari/ribarke i lovci/lovkinje
 • 71 - Građevinari/građevinarke i srodna zanimanja, osim električara
 • 72 - Tokari/tokarice, kovinotokari/kovinotokarice, strojarski mehaničari/strojarske mehaničarke i srodna zanimanja
 • 73 - Zanatski radnici/zanatske radnice, tiskari/tiskarice
 • 74 - Elektromehaničari/elektromehaničarke i monteri/monterke, mehaničari/mehaničarke i serviseri/serviserke elektronike
 • 75 - Prerađivači/prerađivačice hrane, drva, proizvođači/proizvođačice odjeće i ostala obrtnička i srodna zanimanja
 • 81 - Rukovatelji/rukovateljice postrojenjima i strojevima
 • 82 - Sastavljači/sastavljačice
 • 83 - Vozači/vozačice, strojovođe/strojovotkinje prijevoznih sredstava i pokretnih strojeva
 • 91 - Čistači/čistačice, perači/peračice, kućne pomoćnice i srodna zanimanja
 • 92 - Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja
 • 93 - Jednostavna zanimanja u rudarstvu, građevinarstvu, proizvodnji i prometu
 • 94 - Pomagači/pomagačice u pripremi hrane
 • 95 - Ulični prodavači/ulične prodavačice i srodna uslužna zanimanja
 • 96 - Čistači/čistačice ulica i srodna zanimanja
Data source: CES - Statistics on-line
Remark: Annual average; data related to primary occupation determined in the mediation process
Ova aplikacija je financirana sredstvima Europske Unije EU logo This application is funded by The European Union

Loading...