Nezaposlenost po zanimanjima -


Legenda

 • 01 - Vojna zanimanja
 • 11 - Čelnici i članovi zakonodavnih, čelnici i dužnosnici državnih tijela, udruga i organizacija
 • 12 - Direktori trgovačkih društava, ustanova i njihovih dijelova
 • 13 - Direktori malih trgovačkih društava i ustanova
 • 21 - Diplomirani inženjeri i srodni stručnjaci i znanstvenici
 • 22 - Prirodoslovni i zdravstveni stručnjaci i znanstvenici
 • 23 - Znanstveno-obrazovni, obrazovni i drugi stručnjaci za obrazovanje
 • 24 - Poslovni, društveno-humanistički i ostali stručnjaci i znanstvenici
 • 31 - Inženjeri i tehničari tehnike i tehnologije
 • 32 - Prirodoslovni i zdravstveni inženjeri i tehničari
 • 33 - Stručnjaci u odgoju i obrazovanju
 • 34 - Poslovnoorganizacijski i srodni stručnjaci
 • 41 - Uredski službenici
 • 42 - Šalterski službenici
 • 51 - Uslužna zanimanja
 • 52 - Trgovačka i srodna zanimanja
 • 61 - Poljoprivredni, lovno-uzgojni, šumski radnici i ribari
 • 71 - Rudarska i građevinska zanimanja
 • 72 - Obrađivači metala, strojarski monteri, elektromonteri i mehaničari
 • 73 - Precizni mehaničari, keramičari, staklari, tiskari
 • 74 - Prerađivači hrane, drva, tekstila, kože
 • 81 - Rukovatelji strojevima
 • 82 - Rukovatelji opremom u procesnoj industriji i sastavljači proizvoda
 • 83 - Vozači motornih vozila, pokretnih strojeva i brodska posada
 • 91 - Jednostavna prodajna i uslužna zanimanja
 • 92 - Jednostavna poljoprivredna, šumarska i ribarska zanimanja
 • 93 - Jednostavna rudarska, građevinska, proizvodna, transportna i srodna zanimanja
 • 99 - Radnici bez zanimanja
Izvor podataka: HZZ - Statistika on-line
Napomena: Godišnji prosjek; podaci se odnose na prioritetna zanimanja utvrđena u postupku posredovanja
Ova aplikacija je financirana sredstvima Europske Unije EU logo This application is funded by The European Union

Molimo pričekajte...